Tvrtka GRADBA d.o.o. osnovana je 2003. godine, te je u stopostotnom privatnom vlasništvu obitelji Bardić. Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Uprava društva: Blanka Bardić, direktor: Igor Bardić i Goran Bardić, prokuristi.

Sjedište tvrtke i proizvodne hale nalaze se u Virovitici, Strossmayerova 106.

Velika pažnja pridaje se stručnom kadru kojim raspolažemo, na način da se zaposleni radnici konstantno educiraju i usavršavaju. Trenutno zapošljavamo 40 djelatnika, od toga 2 diplomirana inženjera građevinarstva, 1 inženjer građevinarstva, 1 diplomirani inženjer građevinarstva, 1 inženjera strojarstva i 1 diplomirani inženjer elektrotehnike, dok ostali zaposlenici imaju svu potrebnu stručnu spremu i položene majstorske ispite za obavljanje djelatnosti za koje je tvrtka registrirana.

Također posjedujemo certifikat bravarske radione HRN EN ISO 3834-4 za izradu čeličnih konstrukcija.

Posjedujemo i standarde ISO 140001 i 9001.

 

 

 

 

 

Ulaganjem u novu i modernu tehnologiju ispunjavamo sve uvjete koje zahtjeva tržište, te je naš rad prepoznat i priznat na području cijele Republike Hrvatske. Također, tvrtka je upisana u registar izdanih suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (licenca) koji vodi Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.